TU Delft

Crossing Cultural Chasms (a culture-conscious approach to design) bestaat uit een set kaarten voor ontwerpers om bewust om te gaan met cultuur in het ontwerpen. 

Deze kaartenset maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject dat wordt geïnitieerd door Annemiek van Boeijen (Assistent Professor TU Delft).

Website: Brigit Varenkamp