Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten (o.a. Rotterdam, Delft, Den Haag en Zoetermeer) en drie natuurorganisaties (waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). Met uiteenlopende initiatieven zorgt Landschapstafel Hof van Delfland voor behoud van het groene gebied en maakt het het voor stadsbewoners aantrekkelijk om in te recreëren. 

De visuele identiteit van de Landschapstafel is een vertaling van het groene en duurzame karakter van Delfland. De identiteit werd doorgevoerd in onder meer een nieuwsbrief en visitekaartjes.